NCBR

Projekt Nr POIR.01.01.01-00-0284/21, pn. „Opracowanie i Walidacja w Warunkach Rzeczywistych Innowacyjnej Chmury Hybrydowej z Inteligentnym Mechanizmem Automatycznej Replikacji Instancji Aplikacji w Lokalizacjach Brzegowych”.

Projekt ten będzie współfinansowany ze środków zewnętrznych, za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, konkurs 1/1.1.1/2021 - Szybka ścieżka.

Budżet Projektu: 7 481 157, 29 PLN

Kwota dofinansowania: 5 090 287, 67 PLN.

Efektem niniejszego Projektu będzie nowy produkt o nazwie QIK - hybrydowa chmura służąca do hostowania stron statycznych i aplikacji dynamicznych.

Cechy innowacyjności, które wyróżniają niniejszy Projekt to, między innymi:

  • automatyczne skalowanie aplikacji w wielu lokalizacjach. Rozwiązanie będzie posiadać większą liczbę regionów niż obecnie dostępne rozwiązania, dzięki czemu aplikacje działać będą stabilniej;
  • przeciwdziałanie awariom spowodowanym przeciążeniem serwerów oraz atakom cybernetycznym. Eliminacja kosztów związanych ze skutkami ataków cybernetycznych;
  • konfiguracja „NoConf” eliminująca koszty wdrożeniowe aplikacji. Usługa nie będzie wymagać od klienta specjalistycznej wiedzy z zakresu wdrażania, skalowania, balansowania ruchem sieciowym oraz bezpieczeństwa cybernetycznego.

Powyższy Projekt, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, umożliwi nam poszerzenie naszej oferty i zaproponowanie naszym klientom wysoce wydajnej i bezpiecznej chmury hybrydowej, zapotrzebowanie na którą rozpoznaliśmy dzięki informacjom zwrotnym otrzymywanym od ponad 200 000 inżynierów oprogramowania.

Zespół QIK ma za sobą ponad 10 lat doświadczenia prac B+R.